Mijn favorietenVereniging van Eigenaren

Noorlander en Van Veen ondersteunt in de dienstverlening

Een Vereniging van Eigenaren is een rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten, zaken van het appartementengebouw en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaren van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaren vormen. Iedere eigenaar wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren; dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop (na overdracht bij de notaris).”
 
Bij de koop van een appartement wordt juridisch het appartementsrecht gekocht. Dit appartementsrecht geeft de eigenaar het recht op het exclusieve gebruik van een privégedeelte. Daarnaast heeft de eigenaar het recht van gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten van het gehele gebouw. Je bent dan ook mede-eigenaar van het gebouw, en daarmee voor jouw aandeel verantwoordelijk. Tevens ben je verplicht via een voorschot bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Deze bijdragen zijn periodiek, vaak maandelijks, aan de Vereniging van Eigenaren verschuldigd. Zo kan de vereniging op haar beurt weer de rekeningen betalen, zoals de kosten voor de verzekeringen, het onderhoud, de reparaties en het beheer. Daarnaast moet een deel gereserveerd worden voor toekomstig (groot) onderhoud.
 
Als professioneel beheerder kunnen wij het volgende voor jouw vereniging verzorgen:

  • Administratief beheer waarbij je kunt denken aan het innen van de ledenbijdrage, signaleren van achterstallige betalingen, opmaken van de financieel jaaroverzicht inclusief de begroting, verrichten van de betalingen, boeken van de ontvangsten en uitgave, begeleiden van de kascontrolecommissie.

  • Secretariële beheer van de vereniging o.a. het bijhouden van de ledenadministratie, verzorgen van de vergadering met daarbij de uitnodiging naar de leden en het opmaken en verzenden van de notulen, verzorgen van correspondentie en archiveren van de VvE stukken.

  • Technische beheer waarbij wij 24 uur per dag bereikbaar zijn voor acute klachten, afsluiten van de contracten o.a. voor schoonmaakwerkzaamheden, liftinstallaties, energiecontracten, verzekeringen. Tevens stellen wij een meerjarenonderhoudsplanning op.


Vanuit onze jarenlange ervaring zijn wij voorstander van een eigen bestuur (minimaal voorzitter) gekozen uit en door de eigenaren. Dit vergroot immers de betrokkenheid van de leden.