Mijn favorieten

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw, alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaren van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaars vormen. Iedere eigenaar wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars; dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop (na overdracht bij de notaris).”
 
Bij de koop van een appartement wordt juridisch het appartementsrecht gekocht. Dit appartementsrecht geeft de eigenaar het recht op het exclusieve gebruik van een privégedeelte. Daarnaast heeft de eigenaar het recht van gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten van het gehele gebouw. U bent dan ook mede-eigenaar van het gebouw, en daarmee voor uw aandeel verantwoordelijk. Tevens bent u verplicht via een voorschot bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Deze bijdragen zijn periodiek, vaak maandelijks, aan de Vereniging van Eigenaren verschuldigd. Zo kan de vereniging op haar beurt weer de rekeningen betalen, zoals de kosten voor de verzekeringen, het onderhoud, de reparaties en het beheer. Daarnaast moet een deel gereserveerd worden voor toekomstig (groot) onderhoud.
 
Als professioneel beheerder kunnen wij het volgende voor uw vereniging verzorgen:

Administratief beheer waarbij u kunt denken aan het innen van de ledenbijdrage, signaleren van achterstallige betalingen, opmaken van de financieel jaaroverzicht inclusief de begroting, verrichten van de betalingen, boeken van de ontvangsten en uitgave, begeleiden van de kascontrolecommissie.

Secretariële beheer van de vereniging o.a. het bijhouden van de ledenadministratie, verzorgen van de vergadering met daarbij de uitnodiging naar de leden en het opmaken en verzenden van de notulen, verzorgen van correspondentie en archiveren van de vve stukken.

Technische beheer waarbij wij 24 uur per dag bereikbaar zijn voor acute klachten, afsluiten van de contracten oa voor schoonmaakwerkzaamheden, liftinstallaties, energiecontracten, verzekeringen. Tevens stellen wij een meerjarenonderhoudsplanning op.

Vanuit onze jarenlange ervaring zijn wij voorstander van een eigen bestuur (minimaal voorzitter) gekozen uit en door de eigenaren. Dit vergroot immers de betrokkenheid van de leden.

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring